•          
               Voor schrijf-, vertaal- en redigeeropdrachten worden uw specifieke noden steeds voorop   
​                gesteld. Assist kan uw bedrijf bijstaan bij de verbetering en uitwerking van onder andere: 

                            - Contracten
                            - Handleidingen en bijsluiters
                            - Zakelijke correspondentie
                            - Promotiemateriaal
Our Team