•                      Er wordt steeds rekening gehouden met het leerproces van de student. 

                       Assist stemt de ondersteuningsaanpak af op de specifieke wensen en noden zodat de
                       student snel vorderingen maakt.

 •                      - De bijles kan plaatsvinden bij uw thuis of bij de lesgever;
 •                      - Daarnaast vindt de bijles plaats wanneer dat voor de student best past;
 •                      - Er zijn geen inschrijvings- of instapkosten voor het volgen van een bijles of
                         studiebegeleiding;
 •                      - Er is geen verplichting met betrekking tot het minimum aantal bijlessen.

                             Naast de focus op het beter beheersen en toepassen van de leerstof wordt er een effectieve en
                             doelgerichte studiemethode ontwikkeld. Onderstaande objectieven staan centraal bij de studiebegeleiding:
 •                      - Hulp bij het verwerken van de concrete inhoud;
 •                      - Overzicht krijgen en brengen in de cursus/leerstof;
 •                      - Maken van schema’s, samenvattingen of mindmaps;
 •                      - Onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
 •                      - Integreren van soorten materiaal (handboek, powerpoint, notities,...).
                              
                              Assist helpt u ook bij de taalkundige verbetering en verfraaiïng van uw bachelor- of masterproef.